آتشسوزی گسترده در «برج سلمان» مشهد

آتشسوزی گسترده در «برج سلمان» مشهد که به واسطه جنس نمای آن به سرعت فراگیر شد، موجی از نگرانیها را در پی داشت؛ آتشسوزی که مسئولان امر علت وقوعش را اتصالی سیم برق عنوان کردهاند و زمانی مهار جدیاش در دستور کار قرار گرفته که از وسعت قابل توجهی برخوردار شده و به سرعت در حال پیشروی بوده و در نهایت با مشارکت ۲۵۰ آتشنشان طی چهار ساعت، این برج خاموش شد.

آتشسوزی در «برج سلمان» مشهد که از طبقات سوم و چهارم این برج آغاز شد، بخش وسیعی از این ساختمان بزرگ را در بر گرفت و منجر به ایجاد نگرانی در نزد مردم شد و در ادامه نیز شایعاتی درباره وقوع این آتشسوزی پس از یک انفجار منتشر شد اما مسئولان انتظامی پس از بررسی سریع و تشخیص علت اصلی آتشسوزی، این شایعات را رد کردند. در همین ارتباط فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: هرگونه احتمال بمبگذاری در برج سلمان را تکذیب میکنیم، علت آتشسوزی اتصال شبکه برق بود. به هیچوجه بمبگذاری در برج سلمان رخ نداده است، این مساله صرفا یک شایعه است و بنا بر گزارشهای واصله آتش نشانی علت حریق گسترده در برج سلمان اتصالی شبکه برق این برج بوده است. شروع آتش سوزی به گونهای بوده که مردم متوجه گسترش آتش در طبقات بالایی برج نشده بودند، به همین علت در تخلیه برج کمی تعلل صورت گرفته اما در حال حاضر برج کاملا تخلیه شده است.

پس از وسعت گرفتن آتش در برج «سلمان»، بخش اعظمی از توان آتشنشانی مشهد برای کنترل حریق این برج اعزام شد و با تکیه بر خودروهای اطفای حریق سنگین، نردبان و تانکر آب عملیات اطفای حریق در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۱۰۰ خودروی آتشنشانی با ۲۵۰ آتش نشان به همراه شش دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در محل حادثه مستقر شدند. در جریان عملیات اطفای حریق چراغهای این خیابان خاموش شد و امداد گاز اقدام به قطعی گاز این خیابان کرد تا از انفجار لولههای گاز جلوگیری شود.

برج تجاری سلمان در منطقه خیابان راهنمایی مشهد واقع شده و همزمان با عملیات اطفای حریق این برج، جمعیت قابل توجهی از مردم در خیابانهای اطراف به تماشا نشستهاند. با توجه به شدت آتشسوزی از مردم مشهد خواسته حتیالمقدور از تردد در محدوده خیابان راهنمایی مشهد با هدف خدمترسانی سریعتر نیروهای آتش

نشان خودداری کنند و گفته میشود به ساکنان خانههای همسایه برج گفته شده که خانههایشان را ترک کنند، چون در چنین آتشسوزیهای عظیم شهری، احتمال انتقال آتش سوزی به ساختمانهای اطراف وجود دارد. همزمان با پیشروی آتش در برخی نقاط، اطفای حریق در برخی نقاط دیگر موفق بود اما شدت آتش باعث شد تا این مناطق از برج نیز مجدداً دستخوش آتشسوزی شوند و بر اساس آخرین گزارشها بخش وسیعی از برج «سلمان» کامل سوخته است. ارتفاع برج باعث شده تا فشار آب آتش نشانها به طبقات فوقانی برج نرسد و به همین دلیل از شمار بیشتری از ماشینهای آتش نشان استفاده شد.