تجربه چندین ساله

پوشش های پف کننده در دمای معمولی مشابه سایر مواد می باشند اما در دمای حدود ۲۰۰ درجه سلسیوس به علت فعل و
انفعالات شیمیایی که در این پوشش رخ می دهد.
این پوشش پس از تغییر حجم و پف کردن به یک عایق حرارتی بسیار مناسب تبدیل می شود. این پوشش به دو نوع نازک و ضخیم طبقه بندی می شود. پوشش نازک غالبا در صنعت ساختمان استفاده می شود و در مقابل پوشش های ضخیم غالبا در صنعت نفت و سازه های در معرض آتش هیدروکربنی کاربرد دارد.
هزینه تمام شده این پوشش به نسبت سایر پوشش ها بالاتر می باش

گالری پروژه