درهای مقاوم به عنوان یک بخش مهم از سیستم غیر فعال حفاظت در برابر آتش می باشند که برای کاهش گسترش آتش و دود بین قسمت های جدای ساختمان به کار می روند و فضای امن برای خروج متصرفان یک ساختمان را فراهم می کنند. لازم به ذکر است کلیه اجزای درب های مقاوم در برابرآتش مانند یراق آلات و چارچوب باید با اتصالات مناسب این نوع در نصب شوند.

گالری پروژه