پروژه های انجام شده

Dublin Airport, Terminal

Dublin Airport, Terminal

Commercial Building Tower, Motokov

Commercial Building Tower, Motokov

Singapore SHELL MEG Plant at Jurong

Singapore SHELL MEG Plant at Jurong

Turpas

Turpas

Lyon Perache Tunnel

Lyon Perache Tunnel

UK Primark Store

UK Primark Store

Sweden IKEA

Sweden IKEA

National Physical

National Physical

Exxon Mobil Plant @ Jurong

Exxon Mobil Plant @ Jurong

Westmead Hospital

Westmead Hospital

Singapore Exxon Mobile

Singapore Exxon Mobile

Hong Kong Shanghai Bank

Hong Kong Shanghai Bank

Las Vegas Sands Macau

Las Vegas Sands Macau

UK Artillery Row

UK Artillery Row

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle

Gatwick Airport, Terminal

Gatwick Airport, Terminal

Heathrow

Heathrow

Istanbul Sabiha Gokcen

Istanbul Sabiha Gokcen

Turkey Grand Tarabya Hotel

Turkey Grand Tarabya Hotel

Singapore Marina Bay Sands Hotel

Singapore Marina Bay Sands Hotel

Valetta Intercontinental

Valetta Intercontinental

آخرین اخبار و رویدادها

به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید